Informacje RODO

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, z których Dowiedziecie się, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w tego tytułu wynikają.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane, jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bokris Krzysztof Beczek z siedzibą w Pieńsku przy ul. Batorego 27e działające za pośredni wtem sklepu internetowego www.mojadrogeria.eu.

 

Skąd mamy Państwa dane?

 

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi w sklepie internetowym www.mojadrogeria.eu.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

 

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji dokonanych zakupów w sklepie internetowym www.mojadrogeria.eu. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej zgody sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

 

Sklep wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży i w związku z tym przesłać zakupiony towar na wskazany przez kupującego adres. Tym samym niezbędne jest podanie imienia i nazwiska odbiorcy oraz adresu do wysyłki zamówionych towarów. Dodatkowo  dla możliwości kontaktu i doręczenia przesyłki do kupującego wymaga się podania nr telefonu oraz adresu mailowego. (w tym między innymi z uwagi na wymogi firmy kurierskiej czy Poczty Polskiej)

 

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

 

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

1) prawo dostępu;

 

2) prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

3) prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ;

 

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

 

6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

 

7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

 

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie sklepu w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?

 

Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

 

{literal}