Regulamin

Regulamin zakupów i korzystania z www.mojadrogeria.eu

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO:

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, z których Dowiedziecie się, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w tego tytułu wynikają.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane, jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bokris Krzysztof Beczek z siedzibą w Pieńsku przy ul. Batorego 27e działające za pośredni wtem sklepu internetowego www.mojadrogeria.eu.

 

Skąd mamy Państwa dane?

 

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi w sklepie internetowym www.mojadrogeria.eu.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

 

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji dokonanych zakupów w sklepie internetowym www.mojadrogeria.eu. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej zgody sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

 

Sklep wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży i w związku z tym przesłać zakupiony towar na wskazany przez kupującego adres. Tym samym niezbędne jest podanie imienia i nazwiska odbiorcy oraz adresu do wysyłki zamówionych towarów. Dodatkowo  dla możliwości kontaktu i doręczenia przesyłki do kupującego wymaga się podania nr telefonu oraz adresu mailowego. (w tym między innymi z uwagi na wymogi firmy kurierskiej czy Poczty Polskiej)

 

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

 

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

1) prawo dostępu;

 

2) prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

3) prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ;

 

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

 

6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

 

7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

 

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie sklepu w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?

 

Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

 

REGULAMIN:

Sklep www.mojadrogeria.eu jest własnością firmy PHU BOKRIS Krzysztof Beczek z siedzibą przy ul. Batorego 27E, 59-930 Pieńsk. Firma od 2013 roku zarejestrowana jest pod numerem REGON 022066660, NIP PL6151094048.

Realizacja sprzedaży w sklepie www.mojadrogeria.eu odbywa się według poniższego regulaminu: Złożenie zamówienia w sklepie www.mojadrogeria.eu oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz kształtuje stosunek Klienta ze sprzedawcą.

Z oferty sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

Sprzedaż w sklepie realizowana jest wobec klientów niezarejestrowanych jak i zarejestrowanych.

Zarejestrować się w sklepie www.mojadrogeria.eu, może osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, która odwiedzi w/w serwis. Rejestracja w sklepie odbywa się przy pomocy formularza on-line. W trakcie procesu rejestracji do rejestrującego się wysyłany jest link aktywujący jego profil w/w serwisie, który rejestrujący się musi potwierdzić w celu pełnej aktywacji konta. W procesie rejestracji nie będą akceptowane konta bez podanych kompletnych danych.

Właściciel w/w serwisu ma prawo usunąć konto zarejestrowanego użytkownika w przypadku, gdy będzie on naruszał obowiązujące normy prawne.

Informacje na temat oferowanych do sprzedaży produktów umieszczone są na stronie www.mojadrogeria.eu.

§1 Składanie zamówień:

Za pośrednictwem sklepu internetowego www.mojadrogeria.eu można składać zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Składanie zamówienia następuje przez "włożenie",  wybranych artykułów do wirtualnego koszyka, co odbywa się po kliknięciu przycisku "do koszyka" przy zdjęciu artykułu. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zaakceptowania zamówienia przez Kupującego i obliguje Sprzedającego do niezwłocznego zrealizowania zamówienia.

Podczas składania zamówień dla ich skutecznej realizacji niezbędne jest podanie zgodnych ze stanem faktycznym następujących danych:

-imię i nazwisko klienta

-numer telefonu kontaktowego

-dokładny adres dostawy

-adresu email klienta

-dane identyfikujące zamawiany towar.

Zamówienia na towar ze sklepu www.mojadrogeria.eu można składać:

- internetowo za pośrednictwem aplikacji obsługującej sklep.

Klient może opisać dodatkowo w uwagach do zamówienia, produkty, których nie znalazł na stronie sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku PHU Bokris dołoży wszelkich starań, aby dołączyć do zamówienia wszystkie produkty zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po wyrażeniu przez Klienta swojego oświadczenia woli i dostarczeniu produktów na adres wskazany przez Klienta. W przypadku braku akceptacji, co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku.

Potwierdzenie złożenia internetowego zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez niezwłoczne przesłanie stosownej informacji na wskazany adres mailowy.

§2 Realizacja zamówień:

Zamówienia realizowane są maksymalnie do dwóch dni roboczych od daty:

potwierdzenia wpłaty za pośrednictwem systemu płatniczego;

- zaksięgowania na rachunku firmowy PHU Bokris wpłaty zrealizowanej tradycyjnym przelewem bankowym;

- wyboru płatności „za pobraniem”.

Realizacja odbywa się w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00;

Nie realizujemy zamówień, sklep jest zamknięty, w soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy.

Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

Zakupiony towar przesyłany jest na adres wskazany w internetowym formularzu zamówienia.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

PHU BOKRIS zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad. Wszelkie ukryte wady fabryczne będą usuwane w ramach reklamacji lub w przypadku braku takiej możliwości zostaną zastąpione nowymi egzemplarzami.

§3 Sposoby płatności:

Ceny wszystkich oferowanych produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Każda sprzedaż dokumentowana jest paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT wyrażonymi w polskich złotych.

Za towar ze sklepu www.mojadrogeria.eu można zapłacić w następujący sposób:

- płacąc przy odbiorze

- robiąc przelew na konto bankowe Alior Sync Bank 96 2490 1044 0000 4200 6663 5944

- płacąc systemem Tpay.com (dawniej transferuj.pl)

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Cele usprawnienia procesu realizacji zamówienia zalecane jest w tytule przelewu bankowego podać numer zamówienia, imienia i nazwiska zamawiającego(gdy płatność realizowana jest z innego rachunku bankowego). W przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego otrzymanym przelewem, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane. W przypadku zmiany treści zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem, różnica w należnej kwocie zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie. Zlecenie przelewu zwrotu pieniędzy dokonane zostanie w dniu odstąpienia od umowy, a jeżeli będzie to dzień wolny w następnym, pierwszym dniu roboczym.

§4 Transport towaru:

Towar dostarczamy na terenie całej Polski, a po sprawdzeniu możliwości i po indywidualnych ustaleniach wysyłamy również za granicę.

Przesyłki nadawane są zależnie od wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej GLS Poland sp. z o.o., Poczty Polskiej, lub Inpost. Towar wysyłany jest w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu.

Po odbiorze przesyłki Klient powinien niezwłocznie sprawdzić jej zawartość pod względem kompletności i zgodności z dokumentem sprzedaży oraz złożonym zamówieniem.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu zalecane jest w obecności kuriera spisanie protokółu szkody.

O powstałych uszkodzeniach lub też innych niezgodnościach przesyłki, należy powiadomić o tym fakcie sprzedawcę i jeżeli kupujący posiada, to powinien w miarę możliwości przedstawić wypełniony i podpisany protokół szkody(lub też jego kopię).

§5 Koszt i czas dostawy:

Koszt zapakowania i dostarczenia oferowanych produktów - niezależnie od sposobu płatności - na terenie Polski dla paczki do 30kg zgodny jest z poniższym cennikiem usługi:

Cennik usług:

 

Poczta Polska

Cennik usług dla przesyłki poleconej, pobraniowej oraz paczki o maksymalnej wielkości: 60 cm x 50 cm x 30 cm:

waga paczki/przesyłki

cena ekonomiczna

cena priorytetowej

do 350 gram

8,10

9,30

od 350 do 1000 gram

8,80

12,00

od 1000 do 2000 gram

10,50

15,50

paczka do 1kg

10,00

12,20

paczka do 2 kg

12,00

14,20

paczka do 5 kg

14,00

15,50

paczka do 10 kg

19,00

21,70

 

 

Doręczenie PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ następuje do dwóch dni roboczych po dniu wysłania. PRZESYŁKA EKONOMICZNA doręczana jest do trzech dni roboczych po dniu wysłania.

Cennik przesyłek pocztowych realizowanych w ramach usługi Kurier 48:

 

waga paczki

paczka kurierska

paczka kurierska za pobraniem

do 30 kg

13,00 zł

17,00 zł

 

Doręczenie przesyłki Kurier 48 następuje do dwóch dni roboczych następujących po dniu wysłania

Istnieje możliwość śledzenia przesyłki, po wejściu na stronę http://sledzenie.poczta-polska.pl/ i wpisaniu danych przesyłki.

 

Sklep każdorazowo udziela pomocy w aktualnej lokalizacji przesyłki oraz służy pomocą w realizacji doręczenia.

 

Dla przesyłek przekraczających wagę 30 kg koszt ustalany jest indywidualnie.

W przypadku braku towaru w naszych magazynach lub przy wydłużonym terminie realizacji Klient jest o tym informowany, może przyjąć wskazany termin dostarczenia towaru, może też bez żadnych konsekwencji zrezygnować ze złożonego zamówienia.

§6 Zasady reklamacji.

Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

W razie niezgodności towaru z umową, w celu dokonania reklamacji należy reklamowany towar odesłać na adres PHU Bokris. Do przesyłki w miarę możliwości należy dołączyć dowód zakupu lub też jego kopię oraz oświadczenie woli co do przewidywanego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznane za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Klient w oświadczeniu reklamacji dokonuje wyboru sposobu jej realizacji: wymiana na nowy bez wad, zgoda na zamiennik, wybór innego artykułu w tej samej cenie lub zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy sklep nie jest w stanie wymienić towaru na nowy bez wad uzgadnia z Klientem pozostałe warianty dostosowując się do jego życzenia.

Przesyłek za pobraniem pocztowym firma PHU BOKRIS nie odbiera.

W przypadku woli kupującego firma PHU BOKRIS udziela pomocy w odesłaniu przesyłki. W tym celu Kupujący powinien skontaktować się ze sprzedawcą i umówi warunki zwrotu.

Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- imię i nazwisko klienta,

- adres zamieszkania,

- numer paragonu/faktury,

- datę zakupu,

- szczegółowy opis problemu,

- żądanie konsumenta,

- telefon kontaktowy.

§7 Odstąpienie od umowy, wymiana i zwrot towaru:

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie. zgodnie z załącznikiem nr 1. Informację o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: PHU Bokris Krzysztof Beczek ul. St. Batorego 27e 59-930 Pieńsk lub w formie elektronicznej na adres admin@mojadrogeria.eu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną przed jego upływem lub listownie (decyduje data stempla pocztowego). W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy dostarczyć zwracany produkt, do sklepu na adres siedziby:

PHU Bokris Krzysztof Beczek

ul. St. Batorego 27e

59-930 Pieńsk

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Zwrot powinien nastąpić w przeciągu 14 dni.

W przypadku wszelkich zwrotów nieprzyjmowane są przesyłki za pobraniem.

Po otrzymaniu towaru, pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki, zwracane są w czasie do 5 dni roboczych na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego lub w inny ustalony między stronami sposób.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 

§8 Polityka Prywatności:

Zarejestrowany Klient składając zamówienie zgodnie z Regulaminem wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych kupującego podanych w zamówieniu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach realizacji zamówienia, obsługi ewentualnych reklamacji, ułatwienia przyszłych zakupów oraz w celach informacyjnych ściśle zgodnych z Polityką Prywatności serwisu www.mojadrogeria.eu.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) jest integralną częścią regulaminu sklepu www.mojadrogeria.eu. Akceptując regulamin oznacza akceptację polityki prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.mojadrogeria.eu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu mojadrogeria.eu.

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.mojadrogeria.eu, jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bokris Krzysztof Beczek z siedzibą w Pieńsku przy ul. Batorego 27e, NIP: 615-109-40-48; REGON 022066660 („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, login i hasło użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter.

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony www.mojadrogeria.eu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem www.mojadrogeria.eu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem www.mojadrogeria.eu,

3.5. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora, PHU BOKRIS – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu rejestracji lub złożenia i realizacji zamówienia.

4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem admin@mojadrogeria.eu, tel.: (+48) 608591174. Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: admin@mojadrogeria.eu

5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia www.mojadrogeria.eu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.mojadrogeria.eu obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

 

§9 Polityka Cookies

Sklep www.mojadrogeria.eu używa  tzw. "cookies" („ciasteczka”) w celu umożliwienia Państwu wykorzystywania poszczególnych funkcji tych sklepu. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto, realizacje zamówienia. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili mogą jednak Państwo je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików "cookies". W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies” pewne części sklepu internetowego mogą  nie działać poprawnie.

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.mojadrogeria.eu z siedzibą pod adresem 59-930 Pieńsk ul. St. Batorego 27E

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod poniższymi linkami "pomocy" dla poszczególnych przeglądarek: Opera Firefox Chrome Internet Explorer Safari

 

§10 Postanowienia końcowe:

Wskazany w nagłówku adres siedziby firmy jest jednocześnie aktualnym adresem korespondencyjnym sprzedawcy oraz sklepu internetowego www.mojadrogeria.eu.

Wszystkie towary, nazwy oraz znaki handlowe w naszym sklepie używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Zdjęcia produktów są przykładowym jego odzwzorowaniem. W sprzedaży znajdują się produkty odpowiadającej marce i nazwie producenckiej.

Regulamin jest częścią zawieranej umowy kupna sprzedaży, a jego treść jest obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia zamówienia.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów, również Ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania droga elektroniczną.

Regulamin zakupów został zmodyfikowany w dniu 23.12.2014 roku i obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz w wersji PDF

 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 

 

Login Allegro/nr zamówienia internetowego:

…....................................................................

Data zakupu:
Data odstąpienia:

…....................................................................
…....................................................................

Imię i nazwisko:

…....................................................................

Ulica, nr domu/mieszkania:

…....................................................................

Kod pocztowy/miasto:

…....................................................................

Nr konta bankowego:

…....................................................................

 

 

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sklepem Internetowym Mojadrogeria.eu – http://www.mojadrogeria.eu.
 
 

Nazwa towaru

Liczba sztuk

 

 

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

 

 

Oświadczenie wraz ze zwracanymi towarami prosimy odesłać na adres:

 

PHU BOKRIS Krzysztof Beczek

ul. St. Batorego 27e

59-930 PieńskInformujemy, że nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

Po otrzymaniu i przyjęciu towaru firma PHU BOKRIS dokona zwrotu pieniędzy.


 

…...........................................    
data i podpis konsumenta      

 

{literal}