Regulamin

Regulamin zakupów i korzystania z www.mojadrogeria.eu

 

 

Sklep www.mojadrogeria.eu jest własnością firmy PHU BOKRIS Krzysztof Beczek z siedzibą przy ul. Batorego 27E, 59-930 Pieńsk. Firma od 2013 roku zarejestrowana jest pod numerem REGON 022066660, NIP PL6151094048.

Realizacja sprzedaży w sklepie www.mojadrogeria.eu odbywa się według poniższego regulaminu: Złożenie zamówienia w sklepie www.mojadrogeria.eu oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz kształtuje stosunek Klienta ze sprzedawcą.

Z oferty sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

Sprzedaż w sklepie realizowana jest wobec klientów niezarejestrowanych jak i zarejestrowanych.

Zarejestrować się w sklepie www.mojadrogeria.eu, może osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, która odwiedzi w/w serwis. Rejestracja w sklepie odbywa się przy pomocy formularza on-line. W trakcie procesu rejestracji do rejestrującego się wysyłany jest link aktywujący jego profil w/w serwisie, który rejestrujący się musi potwierdzić w celu pełnej aktywacji konta. W procesie rejestracji nie będą akceptowane konta bez podanych kompletnych danych.

Właściciel w/w serwisu ma prawo usunąć konto zarejestrowanego użytkownika w przypadku, gdy będzie on naruszał obowiązujące normy prawne.

Informacje na temat oferowanych do sprzedaży produktów umieszczone są na stronie www.mojadrogeria.eu.

§1 Składanie zamówień:

Za pośrednictwem sklepu internetowego www.mojadrogeria.eu można składać zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Składanie zamówienia następuje przez "włożenie",  wybranych artykułów do wirtualnego koszyka, co odbywa się po kliknięciu przycisku "do koszyka" przy zdjęciu artykułu. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zaakceptowania zamówienia przez Kupującego i obliguje Sprzedającego do niezwłocznego zrealizowania zamówienia.

Podczas składania zamówień dla ich skutecznej realizacji niezbędne jest podanie zgodnych ze stanem faktycznym następujących danych:

-imię i nazwisko klienta

-numer telefonu kontaktowego

-dokładny adres dostawy

-adresu email klienta

-dane identyfikujące zamawiany towar.

Zamówienia na towar ze sklepu www.mojadrogeria.eu można składać:

- internetowo za pośrednictwem aplikacji obsługującej sklep.

Klient może opisać dodatkowo w uwagach do zamówienia, produkty, których nie znalazł na stronie sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku PHU Bokris dołoży wszelkich starań, aby dołączyć do zamówienia wszystkie produkty zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po wyrażeniu przez Klienta swojego oświadczenia woli i dostarczeniu produktów na adres wskazany przez Klienta. W przypadku braku akceptacji, co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku.

Potwierdzenie złożenia internetowego zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez niezwłoczne przesłanie stosownej informacji na wskazany adres mailowy.

§2 Realizacja zamówień:

Zamówienia realizowane są maksymalnie do dwóch dni roboczych od daty:

potwierdzenia wpłaty za pośrednictwem systemu płatniczego;

- zaksięgowania na rachunku firmowy PHU Bokris wpłaty zrealizowanej tradycyjnym przelewem bankowym;

- wyboru płatności „za pobraniem”.

Realizacja odbywa się w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00;

Nie realizujemy zamówień, sklep jest zamknięty, w soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy.

Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

Zakupiony towar przesyłany jest na adres wskazany w internetowym formularzu zamówienia.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

PHU BOKRIS zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad. Wszelkie ukryte wady fabryczne będą usuwane w ramach reklamacji lub w przypadku braku takiej możliwości zostaną zastąpione nowymi egzemplarzami.

§3 Sposoby płatności:

Ceny wszystkich oferowanych produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Każda sprzedaż dokumentowana jest paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT wyrażonymi w polskich złotych.

Za towar ze sklepu www.mojadrogeria.eu można zapłacić w następujący sposób:

- płacąc przy odbiorze

- robiąc przelew na konto bankowe Alior Sync Bank 96 2490 1044 0000 4200 6663 5944

- płacąc systemem Tpay.com (dawniej transferuj.pl)

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Cele usprawnienia procesu realizacji zamówienia zalecane jest w tytule przelewu bankowego podać numer zamówienia, imienia i nazwiska zamawiającego(gdy płatność realizowana jest z innego rachunku bankowego). W przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego otrzymanym przelewem, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane. W przypadku zmiany treści zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem, różnica w należnej kwocie zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie. Zlecenie przelewu zwrotu pieniędzy dokonane zostanie w dniu odstąpienia od umowy, a jeżeli będzie to dzień wolny w następnym, pierwszym dniu roboczym.

§4 Transport towaru:

Towar dostarczamy na terenie całej Polski, a po sprawdzeniu możliwości i po indywidualnych ustaleniach wysyłamy również za granicę.

Przesyłki nadawane są zależnie od wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej GLS Poland sp. z o.o., Poczty Polskiej, lub Inpost. Towar wysyłany jest w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu.

Po odbiorze przesyłki Klient powinien niezwłocznie sprawdzić jej zawartość pod względem kompletności i zgodności z dokumentem sprzedaży oraz złożonym zamówieniem.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu zalecane jest w obecności kuriera spisanie protokółu szkody.

O powstałych uszkodzeniach lub też innych niezgodnościach przesyłki, należy powiadomić o tym fakcie sprzedawcę i jeżeli kupujący posiada, to powinien w miarę możliwości przedstawić wypełniony i podpisany protokół szkody(lub też jego kopię).

§5 Koszt i czas dostawy:

Koszt zapakowania i dostarczenia oferowanych produktów - niezależnie od sposobu płatności - na terenie Polski dla paczki do 30kg zgodny jest z poniższym cennikiem usługi:

Cennik usług:

 

Poczta Polska

Cennik usług dla przesyłki poleconej, pobraniowej oraz paczki o maksymalnej wielkości: 60 cm x 50 cm x 30 cm:

waga paczki/przesyłki

cena ekonomiczna

cena priorytetowej

do 350 gram

8,10

9,30

od 350 do 1000 gram

8,80

12,00

od 1000 do 2000 gram

10,50

15,50

paczka do 1kg

10,00

12,20

paczka do 2 kg

12,00

14,20

paczka do 5 kg

14,00

15,50

paczka do 10 kg

19,00

21,70

 

 

Doręczenie PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ następuje do dwóch dni roboczych po dniu wysłania. PRZESYŁKA EKONOMICZNA doręczana jest do trzech dni roboczych po dniu wysłania.

Cennik przesyłek pocztowych realizowanych w ramach usługi Kurier 48:

 

waga paczki

paczka kurierska

paczka kurierska za pobraniem

do 30 kg

13,00 zł

17,00 zł

 

Doręczenie przesyłki Kurier 48 następuje do dwóch dni roboczych następujących po dniu wysłania

Istnieje możliwość śledzenia przesyłki, po wejściu na stronę http://sledzenie.poczta-polska.pl/ i wpisaniu danych przesyłki.

 

Sklep każdorazowo udziela pomocy w aktualnej lokalizacji przesyłki oraz służy pomocą w realizacji doręczenia.

 

Dla przesyłek przekraczających wagę 30 kg koszt ustalany jest indywidualnie.

W przypadku braku towaru w naszych magazynach lub przy wydłużonym terminie realizacji Klient jest o tym informowany, może przyjąć wskazany termin dostarczenia towaru, może też bez żadnych konsekwencji zrezygnować ze złożonego zamówienia.

§6 Zasady reklamacji.

Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

W razie niezgodności towaru z umową, w celu dokonania reklamacji należy reklamowany towar odesłać na adres PHU Bokris. Do przesyłki w miarę możliwości należy dołączyć dowód zakupu lub też jego kopię oraz oświadczenie woli co do przewidywanego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznane za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Klient w oświadczeniu reklamacji dokonuje wyboru sposobu jej realizacji: wymiana na nowy bez wad, zgoda na zamiennik, wybór innego artykułu w tej samej cenie lub zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy sklep nie jest w stanie wymienić towaru na nowy bez wad uzgadnia z Klientem pozostałe warianty dostosowując się do jego życzenia.

Przesyłek za pobraniem pocztowym firma PHU BOKRIS nie odbiera.

W przypadku woli kupującego firma PHU BOKRIS udziela pomocy w odesłaniu przesyłki. W tym celu Kupujący powinien skontaktować się ze sprzedawcą i umówi warunki zwrotu.

Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- imię i nazwisko klienta,

- adres zamieszkania,

- numer paragonu/faktury,

- datę zakupu,

- szczegółowy opis problemu,

- żądanie konsumenta,

- telefon kontaktowy.

§7 Odstąpienie od umowy, wymiana i zwrot towaru:

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie. zgodnie z załącznikiem nr 1. Informację o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: PHU Bokris Krzysztof Beczek ul. St. Batorego 27e 59-930 Pieńsk lub w formie elektronicznej na adres admin@mojadrogeria.eu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną przed jego upływem lub listownie (decyduje data stempla pocztowego). W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy dostarczyć zwracany produkt, do sklepu na adres siedziby:

PHU Bokris Krzysztof Beczek

ul. St. Batorego 27e

59-930 Pieńsk

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Zwrot powinien nastąpić w przeciągu 14 dni.

W przypadku wszelkich zwrotów nieprzyjmowane są przesyłki za pobraniem.

Po otrzymaniu towaru, pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki, zwracane są w czasie do 5 dni roboczych na wskazany przez Kupującego nr rachunku bankowego lub w inny ustalony między stronami sposób.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 

§8 Ochrona danych osobowych:

Zarejestrowany Klient składając zamówienie zgodnie z Regulaminem wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych kupującego podanych w zamówieniu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach realizacji zamówienia, obsługi ewentualnych reklamacji, ułatwienia przyszłych zakupów oraz w celach informacyjnych ściśle zgodnych z Polityką Prywatności serwisu www.mojadrogeria.eu.

Klient niezarejestrowany, składając zamówienie zgodnie z Regulaminem wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych kupującego podanych w zamówieniu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach realizacji zamówienia, obsługi ewentualnych reklamacji, zgodnie z Polityką Prywatności serwisu www.mojadrogeria.eu. Dane osobowe klienta wykorzystywane są tylko i wyłącznie w czasie realizacji konkretnego zamówienia.

Nasze Zbiory Danych osobowych zarejestrowane zostały u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerami 005105/2013 oraz 005120/2013.

Zapewniamy, że dane osobowe przetwarzamy z najwyższą starannością przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych. Ochrona danych zgromadzonych na serwerze odbywa się na podstawie umowy powierzenia zbiorów zawierających dane osobowe, bez prawa w ich wgląd.

Każdy z Klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich przetwarzania. Wolę  zmian odnośnie danych osobowych należy zgłaszać na adres siedziby firmy.

§9 Polityka Cookies

Sklep www.mojadrogeria.eu używa  tzw. "cookies" („ciasteczka”) w celu umożliwienia Państwu wykorzystywania poszczególnych funkcji tych sklepu. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto, realizacje zamówienia. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili mogą jednak Państwo je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików "cookies". W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies” pewne części sklepu internetowego mogą  nie działać poprawnie.

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.mojadrogeria.eu z siedzibą pod adresem 59-930 Pieńsk ul. St. Batorego 27E

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod poniższymi linkami "pomocy" dla poszczególnych przeglądarek: Opera Firefox Chrome Internet Explorer Safari

 

§10 Postanowienia końcowe:

Wskazany w nagłówku adres siedziby firmy jest jednocześnie aktualnym adresem korespondencyjnym sprzedawcy oraz sklepu internetowego www.mojadrogeria.eu.

Wszystkie towary, nazwy oraz znaki handlowe w naszym sklepie używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Zdjęcia produktów są przykładowym jego odzwzorowaniem. W sprzedaży znajdują się produkty odpowiadającej marce i nazwie producenckiej.

Regulamin jest częścią zawieranej umowy kupna sprzedaży, a jego treść jest obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia zamówienia.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów, również Ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania droga elektroniczną.

Regulamin zakupów został zmodyfikowany w dniu 23.12.2014 roku i obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz w wersji PDF

 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 

 

Login Allegro/nr zamówienia internetowego:

…....................................................................

Data zakupu:
Data odstąpienia:

…....................................................................
…....................................................................

Imię i nazwisko:

…....................................................................

Ulica, nr domu/mieszkania:

…....................................................................

Kod pocztowy/miasto:

…....................................................................

Nr konta bankowego:

…....................................................................

 

 

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sklepem Internetowym Mojadrogeria.eu – http://www.mojadrogeria.eu.
 
 

Nazwa towaru

Liczba sztuk

 

 

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

….................................................................................................................

…..................

 

 

Oświadczenie wraz ze zwracanymi towarami prosimy odesłać na adres:

 

PHU BOKRIS Krzysztof Beczek

ul. St. Batorego 27e

59-930 PieńskInformujemy, że nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

Po otrzymaniu i przyjęciu towaru firma PHU BOKRIS dokona zwrotu pieniędzy.


 

…...........................................    
data i podpis konsumenta      

 

{literal}